Mobilna aplikacija
Radio SI

Radio SI je slovenski radio, primarno namenjen tujcem, ki živijo v ali začasno delajo v Sloveniji.

Prenoviti aplikacijo za Radio Si v modernejšo preobleko, ki bo hkrati imela dodatne funkcionalnosti in bo za lažje vzdrževanje narejena v Flutterju.

K dodatnim funkcinalnostim štejemo možnost izvajanja glasovanja, ki lahko po potrebi vključuje tudi nagradno igro. V sklopu te funkcionalnosti smo izdelali tudi backoffice za urejanje glasovanj in spremljanje rezultatov.

Radio SI lahko s pomočjo aplikacije izvaja različna glasovanja in nagradne igre. Pravtako se je povečala baza namestitev tako na iOS kot Android platformi.