Pridobite nepovratna sredstva v višini do 10.000 €

Vavčerje lahko izkoristite za

Vavčerji za digitalizacijo podjetij v okviru javnega poziva Slovenskega podjetniška sklada omogočajo pridobitev 60% upravičenih stroškov v obliki nepovratnih povrnjenih sredstev v višini do 10.000 €. Poziv je odprt do 31.3.2023 oziroma do porabe sredstev, postopek prijave pa preprost in hiter.

Slovenski podjetniški sklad tako pripomore k digitalizaciji vašega podjetja s finančnega vidika, Terminal 1 pa z tehničnega. Kontaktirajte nas že danes in skupaj digitalizirajmo vaše podjetje.

Vavčer za digitalni marketing

Upravičeni stroški v okviru vavčerja za digitalni marketing so vsi stroški porabljeni za digitalni marketing med katere sodi (1) strošek izdelave nove spletne strani – subvencija do 1.500 €; (2) vzpostavitev lastne spletne trgovine – subvencija do 2.500 €; (3) vzpostavitev lastne rezervacijske platforme – subvencija do 2.500 €.

Do sredstev so upravičena podjetja, ki imajo zaposleno najmanj 1 osebo ter sedež podjetja na programskem območju Kohezijske regije Vzodna Slovenija.

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Upravičeni stroški v okviru vavčerja za dvig digitalnih kompetenc so vsi stroški porabljeni za izobraževanje oziroma usposabljanje zaposlenih, pri čemer mora biti v usposabljanje vključenih najmanj 20 % zaposlenih oziroma najmanj 1 zaposlen.

Subvencija se giblje med 1.000 € in 9.999 €  na leto, v okviru usposabljanja pa se lahko izbira med sledečimi temami: (1) prisotnost na spletu(2) digitalni marketing(3) digitalno trženje(4) digitalna izkušnja potrošnika(5) digitalna interakcija z dobavitelji ter (6) priprava učinkovitih vsebin za spletno mesto

Do sredstev so upravičena podjetja, ki imajo zaposleno najmanj 1 osebo ter sedež podjetja na programskem območju Kohezijske regije Vzodna Slovenija.

Vavčer za digitalno strategijo

Upravičeni stroški v okviru vavčerja za digitalno strategijo so stroški nastali v okviru oblikovanja digitalne strategije.

Subvencija se giblje med 1.000 € in 9.999 €, pokriva pa naslednje aktivnosti: (1) oceno stanja na področju digitalizacije, (2) pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja, in (3) pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja: izkušnja kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, digitalni poslovni modeli, produkti ter storitve, strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, kibernetska varnost, Industrija 4.0. (področje obvezno le za proizvodna podjetja, ne pa tudi storitvena).

Do sredstev so upravičena podjetja, ki imajo zaposleno najmanj 1 osebo ter sedež podjetja na programskem območju Kohezijske regije Vzodna Slovenija.

Vavčer za prototipiranje

Upravičeni stroški v okviru vavčerja za prototipiranje so stroški nastali za izdelavo prototipa novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje. Subvencija se giblje do 5.000 €.

Do sredstev so upravičena MSP ustanovljena največ 5 let pred oddajo vloge ter imajo zaposleno najmanj 1 osebo.